နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (၁၃-၂-၂၀၂၄)