ကော်မတီတံဆိပ်အကြောင်း

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏ အမှတ်တံဆိပ် (Logo)

မှတ်ချက်။     Logo အား မူပိုင်ခွင့်တင်သော ၂၀၂၃ ခုနှစ်ကို အမှတ်ရစေလိုသည့် အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရန် ငှက်မွှေးတောင် စုစုပေါင်း ၂၃ ခုဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။