နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိန့်အမှတ် (၁၇/၂၀၂၄) ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁- ၂- ၂၀၂၄)