ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်လျက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက် များထွက်ပေါ်လာရန်ရည်ရွယ်