ငြိမ်းချမ်းစွာ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး

တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၊ အပြုသဘောဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဝန်းကျင်ကောင်းတွေ တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်

ပဋိပက္ခကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

ပဋိပက္ခကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်း (၅)မျိုးရှိပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- ယှဉ်ပြိုင်သည့်နည်းဖြင့် အနိုင်ယူခြင်း (Competing) ရှောင်လွှဲခြင်း(Avoiding) အလိုက်အထိုက်ပြုမူနေထိုင်ခြင်း(Accommodating) အပေးအယူလုပ်သည့်နည်းဖြင့် ညှိနှိုင်းခြင်း(Compromising) ပူးပေါင်းအဖြေရှာခြင်း(Collaborating) Thomas-kilmann model […]

ပဋိပက္ခကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

ပဋိပက္ခကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်း (၅)မျိုးရှိပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- ယှဉ်ပြိုင်သည့်နည်းဖြင့် အနိုင်ယူခြင်း (Competing) ရှောင်လွှဲခြင်း(Avoiding) အလိုက်အထိုက်ပြုမူနေထိုင်ခြင်း(Accommodating) အပေးအယူလုပ်သည့်နည်းဖြင့်ညှိနှိုင်းခြင်း(Compromising) ပူးပေါင်းအဖြေရှာခြင်း(Collaborating) ယှဉ်ပြိုင်သည့်နည်းဖြင့် အနိုင်ယူခြင်း (Competing) […]