အမေရိကန်အား တန်ပြန်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်လာသည့် တရုတ်တပ်မတော်

               တရုတ်နိုင်ငံသည် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများကြောင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို အတော်အတန်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်သည်။                […]