လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး အာဆီယံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး အာဆီယံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NSPNC) သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးပို့ဖြန့်ဝေနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) တည်ရှိရာနေရာများသို့ “ပြည်သူများအပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မကျန်ရစ်စေရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်သွားရန်” ဟူသည့် မူဝါဒအတိုင်း ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) ၊ မြန်မာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Task Force) တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုမြန်ဆန်ရေး အတွက် AHA Centre ဘက်မှ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်၊ အထောက်အထားများအား ဆောလျင်စွာ ပေးပို့နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် အရေးပါသည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်နေသည့်ကာလတွင် ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးရေးအတွက် ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီး အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မည့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအား Task Force တွင် တိုးချဲ့ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးနိုင်ရေးအတွက် ခက်ခဲသောနေရာဒေသများသို့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ အချိန်မီရောက်ရှိရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ EAO များတည်ရှိရာ ဒေသများ အပါအဝင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ အင်တိုက် အားတိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးအပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ရေရှည်ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ရေးအတွက် AHA Centre နှင့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၊  ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆို လျက်ရှိပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *