ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ကြပါစို့