မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်များ ကတိသစ္စာပြုခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့်အမှာစကား ကောက်နုတ်ချက် (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)

        မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို အနည်းငယ်ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ကျော်ခန့်က တပ်မတော်က ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အောင်မြင်စွာကူးပြောင်းပေးခဲ့သကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် လိုက်ဖက်မည့် အင်စတီကျူးရှင်းများကိုလည်း စနစ်တကျဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း အများစုသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (Democratization) ကို ကွဲကွဲပြားပြား နားလည်သိရှိရန် လိုအပ်နေပါကြောင်း။ ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ဟု အလွယ်ပြောနိုင်သော်လည်း ယင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Democratization ဟု ခေါ်သည့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗဟိုဦးစီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းကြသည့်အခါ ချက်ချင်းလက်ငင်း ပြီးပြီးရော ပြောင်းလဲပေး၍မရဘဲ အဆင့်ဆင့်ကူးပြောင်းရသည်ကို Democratization ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။

       ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် Democratization ပုံစံမျိုးစုံရှိကြသော်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ကူးပြောင်းမှုပုံစံသည် တိုင်းပြည်၏ ပကတိအခြေအနေနှင့် လူမှုစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုများ၊ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးဓလေ့ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အပေါ်တွင် အခြေခံစဉ်းစားပြီး နိုင်ငံ၏ ပကတိအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပြီး ပြည်သူလူထု၏ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများသည် လူတစ်စုအတွက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် မဖြစ်စေရဘဲ တစ်မျိုးသားလုံးအကျိုး၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်စေရမည်ဖြစ်၊ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ဦးချင်း၏ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပေါ်မှုများမှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်မှုကို ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားကြရန် အထူးလိုအပ်။ ဆန္ဒဖြစ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကူးပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ပါကြောင်း။