နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၃) တွင် ပြောကြားသည့်အမှာစကားကောက်နုတ်ချက် (၂၃ -၂ -၂၀၂၃)

ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်လျက်ရှိ ရှေ့လုပ် ငန်းစဉ် တတိယအချက်အနေဖြင့် စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာစေ ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကိုဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟူ၍ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး အနေဖြင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့့််သုံးသွားမည်ဖြစ်ကာ အုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံ သည့် ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေ သကြီးအားလုံးတွင် လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို မဖြစ်မနေခွဲဝေပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ် အုပ်ချုပ်ရေးဟူသည်မှာ အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံး ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေး သည့်အချိန်တွင် လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ဆောင်ရွက်မည်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ် ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဇယား (၁၊၂၊၃၊၅)ပါ ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဒေသတို့မှပြဋ္ဌာန်း ရမည့်ထုတ်ပြန် ရမည့်ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း၊ မိမိတို့တာဝန်ယူချိန်တွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှု အာဏာခွဲဝေမှု အားလုံးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း၊ တရားမျှတသည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊  တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း ပြည်သူများလိုလား သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခိုင်မာစေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပါတီများ ဖွဲ့ရာတွင် ခိုင်မာသည့်ပါတီများဖွဲ့စေရေးဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။