တတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် PNLO ၊ DKBA ၊ LDU ၊ KNU/ KNLA-PC ၊ ALP တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် UWSP ၊ NDAA(မိုင်းလား)နှင့် SSPP မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနှင့်  နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဓာတ်ပုံ-ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန