အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏အထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (၇) ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၁၀-၁-၂၀၂၄)