နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်  ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် (DKBA) တို့  ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(၂၀-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ (၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ထိ