နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် NMSP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၂၄-၅-၂၀၂၂) ရက်မှ (၂၅-၅-၂၀၂၂) ရက်ထိ