အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနှင့်  နိုင်ငံရေးပါတီများ  တွေ့ဆုံပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်)