နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် PNLO ၊ LDU ၊ ALP တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၂၃-၈-၂၀၂၂) ရက်မှ (၂၄-၈-၂၀၂၂)ရက်ထိ