နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် RCSS အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၂၈-၈-၂၀၂၂)ရက်မှ (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ထိ