နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် UWSP ၊ NDAA ၊ SSPP အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(၂၇-၉-၂၀၂၂)ရက်မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်ထိ