ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းမှုများ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် အရေးပါလှပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ရှေ့ဆက်မည့်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးများနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များနှင့် တပ်မတော်ကိစ္စရပ်များ      စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေရန်၊ အငြင်းပွားမှုများကို (အင်အားအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ) ပူးတွဲဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ ပေါ်ပေါက်လာသော အငြင်းပွားမှုများအား ဖြေရှင်းရာတွင် ဘက်လိုက်မှုကင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအခြေခံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အထောက်အကူပြုရန်၊ တပ်မတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် ဖြစ်ပွားလာပါက ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC)

ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် (JMC-U) ၊ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် (JMC-S)၊ ဒေသန္တရအဆင့်(JMC-L)ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တို့တွင် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များ(EAOs) ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကျစီ ကိုယ်စားပြုတာဝန် ယူ၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်လုံးတွင်မူ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ(EAOs) မှ ကိုယ်စားလှယ်များက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်(JMC-U) တွင် တပ်မတော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်(JMC-S)ကို ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဖွဲ့စည်း ထားရှိပြီး ဒေသန္တရအဆင့် (JMC-L) ကိုမူ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးမြို့နှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့တို့တွင် အသီးသီးဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

 

JMC အဆင့်ဆင့်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသည် ပြည်တွင်းနေရပ် စွန့်ခွာရသူများ (IDPs) နှင့် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားနေရသူများအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်း၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး NGO ၊ INGO အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများအား  နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အရေးပေါ်ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

 

အရေးပေါ်ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပဋိပက္ခခံစားနေရ သည့် ဒေသများရှိ တိုက်ပွဲရှောင်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား  လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးအပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းညွှန်မှုအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီရုံးအဖွဲ့ (JMC-TSC) နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီမှ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်များ ဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံတကာမှ လှူဒါန်းမှု၊ ဒေသခံ CBO နှင့် CSO များ၏ ကူညီမှုများဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်နှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင်ရှိသော တိုက်ပွဲရှောင်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ မဟုတ်သောပစ္စည်းများ၊ ကလေးများအတွက် ပညာရေးနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရေ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရပစ္စည်းများစသည့်  လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဒေသခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းများဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း၌ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်းလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တိုက်ပွဲရှောင်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် ၎င်းတို့ထံမှ ယုံကြည်မှုကို ရရှိစေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အချင်းချင်းအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

မှီငြမ်းကိုးကား – JMC         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *