နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိန့်အမှတ် (၁၇ /၂၀၂၄) ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

မှီငြမ်း။ MRTV