ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းPeace Talk

       ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်လျက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက်များ ထွက်ပေါ်လာရန်ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (National Solidarity and Peacemaking Negotiating Committee – NSPNC) သည် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းများ ကျင်းပလျက်ရှိပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပြီး အကြံပြုချက်များ ရယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *