မူဝါဒ

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏
"ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒများ"

ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရန်။

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမှတစ်ဆင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန်။

ပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြေရှင်းသွားနိုင်မည့် မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန်။

သဘောတူစာချုပ်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်။

ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှုကို အဆင့်တိုင်း ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်မှုမှတစ်ဆင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရန်။

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရန်။

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လက်တွေ့ကျကျ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။

ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။