မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းမှုများ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် အရေးပါလှပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) ကို […]