ဆောင်ပုဒ်များ

“NCA မှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးသို့”

(From NCA to Sustainable Peace)

“တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့”

(From Dialogue to Peace)

“ကျည်ဆံများအစား ပန်းများပွင့်စေ NCA”

(Flowers of NCA to Replace Bullets)

“ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး”

(Building a Union Based on Democratic and Federal Systems through Peace Talks)

“အပြန်အလှန်ဆွေနွေးခြင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း”

(Peacebuilding via Mutual Negotiation)

“နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်း”

(From Political Dialogues to Building a Sustainable Peace)

 


“နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများသို့ လာရောက်ကြသည့် EAO အဖွဲ့များအား ကြိုဆိုခဲ့ကြချိန်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ဆောင်ပုဒ်များ”

“ပြည်ထောင်စုကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါစို့”

“ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ဆန္ဒအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်”

“ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးသည် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်သည်”